Opening der S.R.O.I.

Hier vindt U een authentiek krantenknipsel uit het Algemeen Bandoensche Dagblad “DE COURANT” van dinsdag 17 december 1946, met de toespraak van Kolonel E. Engles m.b.t. de “Opening der S.R.O.I. “School tot Opleiding van Reserve officieren der Infantrie” van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger op maandag 16 december 1946.

Bandoengsch dagblad “de courant” 17-dec 1946

Hoofdstuk uit het boek “Officiersopleidingen van het KNIL 1936-1950″