home

SROI Bandoeng – per aspera ad astra

S.R.O.I. Bandoeng, lichting 1946 en 1947

 

Welkom op de pas opgerichte en nog in de kinderschoenen staande site van de S.R.O.I. Bandoeng, lichting ’46 en ’47.

 

Deze site is opgedragen met eerbied en respect aan al de oud-militairen van de S.R.O.I. Bandoeng. Tevens aan allen die, vrijwillig of verplicht, een belangrijk deel van hun leven hebben opgeofferd in het voormailig Nederlands-Indië.

 

Veel oud-militairen / veteranen hebben na hun terugkeer in Nederland gezwegen over hun tijd in het vrml Nederlands-Indië. Traumatische (onderdrukte) ervaringen, waar destijds in Nederland geen oog voor was, lagen hier ten grondslag, maar ook het feit dat er weinig of geen (functie-) waardering voor deze – met oorlogservaring – teruggekeerde oud-militairen werd opgebracht, tot regelrechte afkeuring aan toe. Sommigen deinsden er niet voor terug hen voor oorlogsmisdadigers en moordenaars uit te maken.

 

Na de 2 de wereldoorlog werd er tot op de dag van vandaag geen of nauwelijks aandacht geschonken aan de periodes voor en na deze tijd en wat er tijdens de Japanse bezetting, de (gescheiden mannen, vrouwen en kinder) interneringskampen en de politionele acties in vrml Nederlands-Indië is gebeurd.

 

Daarom vindt U hier informatie omtrent de S.R.O.I. Bandoeng, de oud-ilitairen zelf, beeld en geluidsmateriaal van de reünie’s in Bronbeek en “links” naar gelijksoortige sites.

 

Wij willen u straks ook de gelegenheid stellen om op deze site berichten en oproepjes te plaatsen en uw eigen ervaringen te delen. <onder constructie>

 

Het belangrijkste is dat deze tijd nooit vergeten wordt en dat hopelijk middels deze website het erfgoed altijd in leven blijft.

Flag ClipartClipart