Reunie 2016

SROI – BANDOENG 1946/1947

Per Aspera Ad Astra

 

 

Enter,  11 februari 2016

 

Lieve mensen,

 

De maand januari van het nieuwe jaar is al weer voorbij.

In het afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van Heddy David en de heer Gruber. Via een schrijven, n.a.v. van de uitnodiging van vorig jaar, hebben wij van een familielid vernomen, dat hij was overleden. Wij hebben helaas geen laatste groet kunnen brengen.

 

Toch denken wij weer aan de jaarlijkse bijeenkomst in Bronbeek. De reünie zal ook dit jaar worden gehouden in deze voor ons zo vertrouwde omgeving en wel op dinsdag 12 april 2016.

 

Graag nodigen wij jullie weer uit om aan deze reünie deel te nemen, waarbij – zoals gebruikelijk – echtgenotes, partners, familie (kinderen, kleinkinderen) en vrienden van harte welkom zijn.

De kosten zijn dit jaar per deelnemer € 34,– (specificatie hieronder).

 

Programma

 

10.00 uur        zaal open, koffie/thee met spekkoek

11.00 uur        welkomstwoord

11.30 uur        bar open voor een aperitiefje, wel voor eigen rekening

12.30 uur        rijstmaaltijd

 

Ongeveer om 15.00 uur einde reünie.

 

Van de jongeren en kinderen die meekomen willen we graag het emailadres en telefoonnummer hebben (opgave: mewent-muns@planet.nl).

 

Ook willen wij de “jongeren/kinderen” vragen om ons te helpen met het bijhouden van de website. Als de reünie eindigt, willen wij die nl. on site en actueel houden. Natuurlijk zijn er aan een website kosten verbonden, zoals een domeinnaam en wat andere jaarlijkse lasten. Dus een besluit over het delen ervan hoort bij het al dan niet doorgaan van de jaarlijkse reünie.

 

 

Opgave tot deelname:

 

Door overmaken van € 34,– per persoon naar rekeningnummer:

 

NL72 ABNA 0437 5710 17

t.n.v. M.E.Went-Muns

Marcus Samuelstraat 3

7468 BN Enter

 

uiterlijk 5 april a.s. onder vermelding van het aantal deelnemers.

 

Of:

Door telefonische opgave aan Marja persoonlijk uiterlijk 7 april a.s.: 0547-382742. (U kunt ook het antwoordapparaat inspreken, dan belt zij u terug).

Het is noodzakelijk om Kumpulan Bronbeek tijdig het aantal deelnemers te laten weten.

 

Wij hopen iedereen weer in Bronbeek te kunnen begroeten.

 

Hartelijke groeten,

 

Arthur de Boer (06 – 50248600)

Rob Toorop (06 – 48970487)

Marja Went-Muns (0547 – 382742)

 

 

 

 

P.S.: specificatiekosten per persoon:  € 34,–

 

Daarin zijn de volgende bedragen opgenomen:

€ 30,–      koffie/thee met spekkoek, maaltijd, koffie/thee

€  4,–   bloemenfonds/websitedomeinregistratie (per jaar € 55,–)